„The Summer that Melted Everything” – Tiffany McDaniel

Czy jedna książka jest w stanie objąć całe spektrum negatywnych zjawisk społecznych takich jak rasizm, homofobia, dewocja, depresja, ksenofobia i epidemia AIDS? Debiutancka powieść Amerykanki jest dowodem na prawdziwość powiedzenia, że co za dużo, to niezdrowo.