Literatura faktu

„To nie jest kraj dla pracowników” – Rafał Woś

Druga książka w dorobku Rafała Wosia uderza jeszcze mocniej i celniej niż jego debiut, umiejscawiając jego najnowszą publikację na półce z lekturami, które każdy świadomy obywatel i wyborca po prostu musi przeczytać. Woś nie szczędzi gorzkich słów polskiej transformacji, iluzorycznemu duopolowi politycznemu we współczesnej Polsce, ale przede wszystkim mówi o złej, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, sytuacji pracowników, zwykłych ludzi, nie będących przyjaciółmi Solorza-Żaka. Piszący nadzwyczaj przystępnie publicysta, odważnie podważa dogmaty wyznawane przez większość polskich polityków, sypie twardymi danymi liczbowymi i udowadnia, że narastające nierówności społeczne to bomba z opóźnionym zapłonem, do której rozbrajania lepiej się czym prędzej zabrać.

To nie jest kraj dla pracowników
Rafał Woś
Wydawnictwo W.A.B., 2017
Komentarze