Literatura faktu

„Dziecko w śniegu” – Włodek Goldkorn

Spisane pięknym, wprawnym piórem refleksje Włodka Goldkorna, dziecka ocalałych z Holocaustu, to optymalna lektura na nasze czasy. Czasy, w których często i bezwstydnie próbuje się manipulować historią, pamięcią, idealizując jednych, demonizując drugich, a wszystko przy użyciu monochromatycznej narracji. Książka Goldkorna jest od tego daleka. Autor to bystry obserwator rzeczywistości i inteligentny myśliciel analizujący przeszłość, nie rzuca utartymi i pozbawionymi znaczenia hasłami, nie uwzniośla tragedii, nie doszukuje się sensu w tym co bezsensowne i niemożliwe do pojęcia. Goldkorn dużo miejsca i czułości poświęca swojej rodzinie, zarazem zaś formułuje myśli uniwersalne, które jak ulał pasują do czasów współczesnych. Mądra i ważna lektura.

Dziecko w śniegu (org. Il bambino nella neve)
Włodek Goldkorn
Tłumaczenie Joanna Malawska
Wydawnictwo Czarne, 2018 (org. Feltrinelli, 2016)
Komentarze