Literatura faktu

„Czyje jest nasze życie?” – Olga Drenda, Bartłomiej Dobroczyński

Rozmowa Drendy z Dobroczyńskim dla tych, którzy żywo interesują się otaczającą nas rzeczywistością, psychologią, kulturą czy filozofią, nie będzie lekturą szczególnie ciekawą; dla kompletnych laików natomiast, może okazać się zbyt hermetyczna. Konwersacje spisane na kartach książki poruszają bardzo szerokie spektrum problemów, co dla niektórych stanowić może zaletę, we mnie natomiast wyzwalało okazjonalne wrażenie czytania o wszystkim i o niczym. Obserwacje i wnioski czynione przez Drendę i Dobroczyńskiego trudno nazwać odkrywczymi, co sugeruje, iż jest to pozycja przeznaczona dla nowicjuszy w omawianych zagadnieniach, zafrapowanych obserwacją dwóch erudytów; tym bardziej dziwi czasem usilna i niepotrzebna komplikacja języka. Inspiracja do dalszych poszukiwań.

Czyje jest nasze życie?
Olga Drenda, Bartłomiej Dobroczyński
Wydawnictwo Znak, 2017
Komentarze