Literatura piękna

„Zima naszej goryczy” – John Steinbeck

W swojej ostatniej powieści amerykański klasyk prowokuje do rozmyślań nad moralnością, walką pomiędzy grzeszną pokusą a spokojnym sumieniem, presją społeczną oraz ludzkimi pragnieniami. Książka opisuje losy Ethana, skromnego pracownika sklepu spożywczego, którego niegdyś szanowana rodzina, dziś nielekko wiąże koniec z końcem. Wraz z wydłużającym się stażem małżeństwa oraz dorośleniem dzieci, ku zatroskaniu Ethana, marzenia i aspiracje najbliższych rosną, mężczyzna zaś pragnie udowodnić swoją wartość. Zimę czyta się powoli. Autorowi zdarza się koncentracja na nieistotnych rozważaniach, znakomicie jednak kreśli atmosferę sennego New Bayton we wczesnych latach 60. Ostatecznie jednak lektura nie imponuje pozajęzykową zawartością, często siląc się na coś większego niż faktycznie jest.

Zima naszej goryczy (org. The Winter of Our Discontent)
John Steinbeck
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 2015 (org. The Viking Press, 1961)
[Książkę czytałam w języku angielskim; powyższa ocena dotyczy oryginalnej wersji językowej]
Komentarze