Literatura piękna

„Mikrotyki” – Paweł Sołtys

Mikrotyki to zwięzłe literackie powidoki, których nieznacznie zarysowana fabuła skupia się na życiu zwykłych Warszawiaków. Debiut Sołtysa, jak sugeruje tytuł, naprawdę składa się z opowiadań w skali mikro, a nieraz nawet nano. Autorowi świetnie udaje się oddać atmosferę dziwnej i pięknej zarazem Polski lat 80 i 90 za pomocą bujnych metafor i często abstrakcyjnych skojarzeń. Język używany przez autora z jednej strony budzi podziw, z drugiej natomiast jego gęstość czasem męczy, sprawiając wrażenie silenia się na powiedzenie, bądź co bądź prostych rzeczy, w przesadnie elokwentny, ozdobny sposób. Mikrotyki są zbiorem dość nierównym, któremu przytrafiły się jednak prawdziwe poetyckie perełki wynagradzające słabsze momenty.

Mikrotyki
Paweł Sołtys
Wydawnictwo Czarne, 2017
Komentarze