Literatura piękna

„Czym jest człowiek” – David Szalay

Pisarstwo Szalaya okazjonalnie miewa momenty potrafiące przykuć uwagę czytelnika, jednak gros opowiadań zebranych w zbiorze Czym jest człowiek to wybitnie niezajmujące historie napisane bez większego polotu. Kolekcja tekstów o bardzo młodych jak i dużo starszych mężczyznach, rzadko wychodzi poza seksistowski stereotyp prostackich, pozbawionych życia emocjonalnego, egoistycznych istot myślących tylko o jednym. Bohaterowie Szalaya nurzają się w swej samotności i niemijającym kryzysie egzystencjalnym, który zagłuszyć może tylko seks i skupienie na karierze. Wszystkie postaci szkicowane przez pisarza zdają się mówić tym samym nieciekawym głosem, dzieląc te same smutki, lęki i marzenia. Nudne opowiadania o nudnych mężczyznach napisane przez nudnego pisarza.

Czym jest człowiek (org. All That Man Is)
David Szalay
Tłumaczenie Jędrzej Polak
Wydawnictwo W.A.B., 2018 (org. Jonathan Cape, 2016)
[Książkę czytałam w języku angielskim; powyższa ocena dotyczy tej wersji językowej]
Komentarze