Literatura piękna

„Bogowie pokazują klaty” – Bill Gaston

Opowiadania Kanadyjskiego autora czyta się z ogromną przyjemnością. Wartkie, trzymające tempo, sprawnie napisane historie, oferują bogactwo charakterów, tematów i gatunków, które Gaston obrabia w efektowny, typowy dla siebie sposób. Dużą część zbioru stanowią opowiadania, które wychodząc od zwyczajnych, codziennych sytuacji, rozwijane są w nieprzewidywalnych, kuriozalnych często kierunkach, a pisarz bezceremonialnie oblewa je gęstą groteską. W kolekcji znalazło się miejsce także dla kilku fantastycznych historii metaliterackich oraz opowieści swobodnie eksploatujących surrealistyczną fantazję autora. Nie można nie wspomnieć o znakomitych, plastycznych tłumaczeniach Krzysztofa Majera i Kai Gucio, dzięki którym publikacja językowo skrzy się feerią barw. Rozrywka na wysokim poziomie.

Bogowie pokazują klaty
Bill Gaston
Tłumaczenie Krzysztof Majer, Kaja Gucio 
Wydawnictwo Marginesy, 2019
Komentarze