Literatura piękna

„Białe zwierzęta są bardzo często głuche” – Ivana Myšková

Zbiór opowiadań Myškovej to studium zwykłego człowieka, jego fiksacji, dziwactw, samotności i udręk. To jednak, co czyni te krótkie formy wyjątkowymi, jest szaleństwo i absurd zestawiony z powierzchowną nudą powszedniości. Bohaterowie czeskiej autorki to odmieńcy, buntownicy, czasem wprost wariaci, pogubieni w codzienności, nijak nie pasujący do odgórnie wyrysowanych konturów normalności. Ujmuje humor Myškovej, jej zmysł obserwacji, lekki styl, nieprzekombinowany a zarazem barwny, plastyczny język, który zabawia się znaczeniami, metaforami i konwencjami. W tym krótkim, acz treściwym zbiorze, opowiadania – w sensie tematycznym – wagi ciężkiej przeplatane są z impresjami pół żartem, pół serio. Kuriozalne miniatury, które niosą w sobie zaskakująco dużo prawdy.

Białe zwierzęta są bardzo często głuche (org. Bílá zvířata jsou velmi často hluchá)
Ivana Myšková
Tłumaczenie Elżbieta Zimna
Dowody na Istnienie, 2018 (org. Host, 2017)
Komentarze